几何A Pro/几何C新车型上市 另有购车优惠

近日 ,咱们从官方渠道获悉,几何汽车官方公布,旗下的几何A Pro苹果系列正式上市以及几何C维果系列上市 。几何A Pro苹果系列共有五款车型 ,售价区间在13.98-17.58万 ;几何C 维果系列共有五款车型,售价区间在13.97-17.57万。

几何A Pro苹果系列今朝共有5款新车型,此中续航430km车型全数被定名为“青苹果”;600km车型全数定名为“红苹果”;几何C维果系列一样推出了5款车型 ,此中续航400km车型全数被定名为“蓝莓” ;550km车型全数定名为“西柚”。

购车优惠政策方面,几何汽车提供2000元抵5000元超值膨胀金优惠,在5月5日24:00前下定就能够享受 ,同时还能提供超值租赁方案 、超日供方案、免费赠予安装充电桩、终身免费三电质保 、终身免费根蒂根基调养等办事 。

亚搏手机版官网-app下载
【读音】:

jìn rì ,zán men cóng guān fāng qú dào huò xī ,jǐ hé qì chē guān fāng gōng bù ,qí xià de jǐ hé A Propíng guǒ xì liè zhèng shì shàng shì yǐ jí jǐ hé Cwéi guǒ xì liè shàng shì 。jǐ hé A Propíng guǒ xì liè gòng yǒu wǔ kuǎn chē xíng ,shòu jià qū jiān zài 13.98-17.58wàn ;jǐ hé C wéi guǒ xì liè gòng yǒu wǔ kuǎn chē xíng ,shòu jià qū jiān zài 13.97-17.57wàn 。

jǐ hé A Propíng guǒ xì liè jīn cháo gòng yǒu 5kuǎn xīn chē xíng ,cǐ zhōng xù háng 430kmchē xíng quán shù bèi dìng míng wéi “qīng píng guǒ ”;600kmchē xíng quán shù dìng míng wéi “hóng píng guǒ ”;jǐ hé Cwéi guǒ xì liè yī yàng tuī chū le 5kuǎn chē xíng ,cǐ zhōng xù háng 400kmchē xíng quán shù bèi dìng míng wéi “lán méi ”;550kmchē xíng quán shù dìng míng wéi “xī yòu ”。

gòu chē yōu huì zhèng cè fāng miàn ,jǐ hé qì chē tí gòng 2000yuán dǐ 5000yuán chāo zhí péng zhàng jīn yōu huì ,zài 5yuè 5rì 24:00qián xià dìng jiù néng gòu xiǎng shòu ,tóng shí hái néng tí gòng chāo zhí zū lìn fāng àn 、chāo rì gòng fāng àn 、miǎn fèi zèng yǔ ān zhuāng chōng diàn zhuāng 、zhōng shēn miǎn fèi sān diàn zhì bǎo 、zhōng shēn miǎn fèi gēn dì gēn jī diào yǎng děng bàn shì 。